გაზეთი:   იბერია სპექტრი(1992 წლამდე იხ:”Грузия-спектр”)
ორგანო : დამოუკიდებელი გაზეთი
გამოცემის ადგილი : თბილისი
გამოც.დაწყების თარიღი : 1991
ენა: ქართული
თემატიკა : საზოგადოებრივ-პოლიტიკური
რედაქცია (მისამართი): კოსტავას N14
რედაქტორები: ირაკლი გოცირიძე
გამომცემლობა: სამშობლო
ფონდი-შიფრი-ეგზ    გამოცემის წლები
F-1-1131 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2003
K-1-1057 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2003
K-2-1057 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2003
ინფორმაცია გაზეთის შესახებ
ჩანაწერი არ არსებობს
წინა გვერდი