გაზეთი:   განთიადი
ორგანო : კავკასიის მუშათა სოც.-დემ. ორგანიზაციები
პერიოდულობა: ყოველდღიური
გამოცემის ადგილი : თფილისი
გამოც.დაწყების თარიღი : 1906
ენა: ქართული
თემატიკა : საზოგადოებრივ-პოლიტიკური
გამომცემელი: რუს.სოც.-დემ.პ.ორგან.ბიურო
რედაქტორები: თ.კიკვაძე
ფონდი-შიფრი-ეგზ    გამოცემის წლები
F-1-32 1906
F-2-32 1906
F-3-32 1906
K-09-496 1906
P 1906
ინფორმაცია გაზეთის შესახებ

 "განთიადი". 1906. ყოველდღიური გაზეთი. თბილისი. კავკასიის მუშაკთა სოც.-დემ. ორგანიზაციების ორგანო. რედ. . კიკვაძე. გამომცემელი - "რუსსოც.-დემ. . კავკასიის ორგანიზაციების ბიურო" (სტამა . თავართქილაძისა).

წარმოადგენს დახურული გაზ. "სხივი"- (1905-1906 .) გაგრძელებას. სულ გამოვიდა:

1906 . №1 (5/III) - №5 (10/III). თით. 4 გვ.

"სახელმძღვანელო სტატიებს ბოლეშევიკური ფრაქციისაგან სწერდა ამხანაგი სტალინი "ბესოშვილის" ფსევდონიმით" (იხ. ბერია, . "ამიერ-კავკასიის ბოლშევიკური ორგანიზაციების ისტორიის საკითხისათვის". მე-5 გამოც. გვ. 63).

"ტფილისის გენერალ-გუბერნატორის განკარგულებით გაზ. "განთიადი" და "სოვრემენიკი" დახურეს" (იხ. "ახალი დროება", 1906 . №8, 12 მარტი, ქრონიკა).

(უნ; საჯ; საქ. მუზ.)

შენიშვნა: P ლიტერით აღნიშნული წლიური კომპლექტები იხ:  1906წ. - P46/1906

 

 

 

 

წინა გვერდი