გაზეთი:   Дагестанская правда
გამოცემის ადგილი : Махачкала
გამოც.დაწყების თარიღი : 1992
ენა: რუსული
ფონდი-შიფრი-ეგზ    გამოცემის წლები
R-1-1303 1992
ინფორმაცია გაზეთის შესახებ
ჩანაწერი არ არსებობს
წინა გვერდი