გაზეთი:   Дайджест-Moldova suverena
გამოცემის ადგილი : Кишинёв
გამოც.დაწყების თარიღი : 1992
ენა: რუსული
ფონდი-შიფრი-ეგზ    გამოცემის წლები
R-1-1315 1992 1993
ინფორმაცია გაზეთის შესახებ
ჩანაწერი არ არსებობს
წინა გვერდი