გაზეთი:   Деловая женщина
გამოცემის ადგილი : Москва
გამოც.დაწყების თარიღი : 1990
ენა: რუსული
ფონდი-შიფრი-ეგზ    გამოცემის წლები
R-1-1221 1990 1992 1993
ინფორმაცია გაზეთის შესახებ
ჩანაწერი არ არსებობს
წინა გვერდი