გაზეთი:   Деловая книга
გამოცემის ადგილი : Москва
გამოც.დაწყების თარიღი : 1997
ენა: რუსული
ფონდი-შიფრი-ეგზ    გამოცემის წლები
R-1-1493 1997 1998
ინფორმაცია გაზეთის შესახებ
ჩანაწერი არ არსებობს
წინა გვერდი