გაზეთი:   Деловая Сибирь
გამოცემის ადგილი : Новосибирск
გამოც.დაწყების თარიღი : 1994
ენა: რუსული
ფონდი-შიფრი-ეგზ    გამოცემის წლები
R-1-1457 1994 1995 1996 1997
ინფორმაცია გაზეთის შესახებ
ჩანაწერი არ არსებობს
წინა გვერდი