გაზეთი:   Деловой экспресс
გამოცემის ადგილი : Москва
გამოც.დაწყების თარიღი : 1995
ენა: რუსული
ფონდი-შიფრი-ეგზ    გამოცემის წლები
R-1-1386 1995 1996
ინფორმაცია გაზეთის შესახებ
ჩანაწერი არ არსებობს
წინა გვერდი