გაზეთი:   Деловые новости
გამოცემის ადგილი : Москва
გამოც.დაწყების თარიღი : 1990
ენა: რუსული
ფონდი-შიფრი-ეგზ    გამოცემის წლები
R-1-1239 1990 1991
ინფორმაცია გაზეთის შესახებ
ჩანაწერი არ არსებობს
წინა გვერდი