გაზეთი:   День
გამოცემის ადგილი : Москва
გამოც.დაწყების თარიღი : 1991
ენა: რუსული
ფონდი-შიფრი-ეგზ    გამოცემის წლები
R-1-1240 1991 1992 1993
ინფორმაცია გაზეთის შესახებ
ჩანაწერი არ არსებობს
წინა გვერდი