გაზეთი:   Детская деловая газета
გამოცემის ადგილი : Москва
გამოც.დაწყების თარიღი : 1993
ენა: რუსული
ფონდი-შიფრი-ეგზ    გამოცემის წლები
R-1-1441 1993
ინფორმაცია გაზეთის შესახებ
ჩანაწერი არ არსებობს
წინა გვერდი