გაზეთი:   Дни
გამოცემის ადგილი : Берлин
გამოც.დაწყების თარიღი : 1923
ენა: რუსული
ფონდი-შიფრი-ეგზ    გამოცემის წლები
R-1-40 1923 1924
ინფორმაცია გაზეთის შესახებ
ჩანაწერი არ არსებობს
წინა გვერდი