გაზეთი:   Досье(прилож.к"Литературной газете")
გამოცემის ადგილი : Москва
გამოც.დაწყების თარიღი : 1989
ენა: რუსული
ფონდი-შიფრი-ეგზ    გამოცემის წლები
R-1-1190 1989 1990 1991 1992 1993
R-2-1190 1989 1990
ინფორმაცია გაზეთის შესახებ
ჩანაწერი არ არსებობს
წინა გვერდი