გაზეთი:   Дело народа
გამოცემის ადგილი : Петроград
გამოც.დაწყების თარიღი : 1917
ენა: რუსული
ფონდი-შიფრი-ეგზ    გამოცემის წლები
R-1-85 1917
ინფორმაცია გაზეთის შესახებ
Дело народа: орган ЦК Партии социалистов-революционеров. - 1917, 15 марта - [?]. - Петроград, 1917.

      Прил.: Литература и революция. 1917 (см. ).

      1917, N 1 (15 марта) - 245 (31 дек.) (1340)
წინა გვერდი