გაზეთი:   День
გამოცემის ადგილი : Москва
გამოც.დაწყების თარიღი : 1865
ენა: რუსული
ფონდი-შიფრი-ეგზ    გამოცემის წლები
R-1-1865 1863 1865
ინფორმაცია გაზეთის შესახებ
ჩანაწერი არ არსებობს
წინა გვერდი