ლიტერატურის მუზეუმი (თბილისი). ხელნაწერთა აღწერილობა. წ. 4, XIX-XX საუკუნეები
დამატების თარიღი: 2017-08-08 10:50:00

ლიტერატურის მუზეუმის ხელნაწერთა აღწერილობის მეოთხე წიგნში აღწერილია აკაკი და გიორგი წერეთლების, იაკობ გოგებაშვილისა და ივანე კერესელიძის ნაწარმოებები,პირადი და ოფიციალური მიმოწერა, თარგმანები, მოგონებები, დოკუმენტები.