კალისტრატე ცინცაძე 150 : საიუბილეო კრებული
დამატების თარიღი: 2017-09-29 16:17:00

წიგნში წარმოდგენილ მასალებში განხილულია პატრიარქის ცხოვრების, მოღვაწეობისა და სამეცნიერო შემოქმედებითი მემკვიდრეობის არსებითი მხარეები, აგრეთვე მისი თანამედროვე ეპოქის ის ფაქტები და მოვლენები, რომლებიც მასთან უშუალოდ არის დაკავშირებული.