სოხუმის მოზარდმაყურებელთა პროფესიული სახელმწიფო თეატრი ”თეთრი ტალღა” : (თეატრის ისტორია, 1991-2016)
დამატების თარიღი: 2017-09-30 14:55:00

წინამდებარე წიგნი ასახავს სოხუმის მოზარდმაყურებელთა პროფესიული სახელმწიფო თეატრის „თეთრი ტალღას" ისტორიას. მასში მკითხველი გაეცნობა თეატრალური კოლექტივის მიერ განვლილი შემოქმედებითი მოღვაწეობის 25 წლიან მონაკვეთს,- მისი დაფუძნების ისტორიას, აგრეთვე თეატრთნ არსებული სტუდიის მუშაობას და განხორციელებული თითქმის ყველა წარმოდგენის თაობაზე მომზადებულ კვლევას.