ანტიგლობალისტური მოძრაობა მსოფლიოში
დამატების თარიღი: 2017-10-31 12:44:00

წიგნში გაანალიზებულია გლობალიზაციის არსი და მის პირობებში დასახულია მცირე ერების- პატარა სახელმწიფოების თვითგადარჩენის გზები ანტიგლობალისტური მოძრაობის მხარდაჭერის გზით; გლობალიზაციის კონტექსტში განსაზღვრულია კავკასიაში საქართველოს ადგილი და როლი; წარმოდგენილია სამომავლო ანტიგლობალური მოძრაობის პერსპექტივები.