დამატების თარიღი: 2012-10-17 14:31:59
სამოქალაქო განათლების განყოფილება

 

 

განყოფილების უფროსი:  თეა კენჭოშვილი
მისამართი:  გუდიაშვილის ქ. 7, III კორპუსი, I სართული
ტელეფონი:  
ელ. ფოსტა:  kkenchoshvili@nplg.gov.ge