დამატების თარიღი: 2012-10-17 14:37:58
ელექტრონული რესურსებით მომსახურების განყოფილება

 

 

განყოფილების უფროსი:  რუსუდან დანელია
მისამართი: გუდიაშვილის ქ. 7, III კორპუსი, I სართული
ტელეფონი:  297 16 12
ელ. ფოსტა:  rdanelia@nplg.gov.ge