დამატების თარიღი: 2012-10-17 14:39:48
საქართველოში ნაბეჭდი და ელექტრონული გამოცემების საარქივო ფონდის განყოფილება

 

 

განყოფილების უფროსი:  მაია მიქაბერიძე
მისამართი:  გუდიაშვილის ქ. 5, II  კორპუსი, III სართული
ტელეფონი:  297 16 48
 297 16 41 
ელ. ფოსტა:  mmikaberidze@nplg.gov.ge