დამატების თარიღი: 2012-10-17 14:40:03
იურიდიული განყოფილება

 

 

განყოფილების უფროსის მოვალეობის შემსრულებელი:  ეკატერინე ბიძინაშვილი
მისამართი:  გუდიაშვილის ქ. 7, III კორპუსი, II სართული
ტელეფონი:

 297 16 (02–08) - 133
 297 16 (02-08) - 134
 297 16 (02-08) -135

ელ. ფოსტა:  ebidzinashvili@nplg.gov.ge