დამატების თარიღი: 2012-10-17 14:42:16
ფონდების კონსერვაციისა და რესტავრაციის განყოფილება

 

განყოფილების უფროსი:  გიული პაქსაშვილი
მისამართი:  ფურცელაძის ქ. 11, IV კორპუსი, I სართული
ტელეფონი:  297 16 50
ელ. ფოსტა:  gpaksashvili@nplg.gov.ge