დამატების თარიღი: 2012-10-17 14:42:43
სამეურნეო უზრუნველყოფის განყოფილება

 

 

განყოფილების უფროსი:  კობა ლომიძე
მისამართი:  გუდიაშვილის ქ. 5, II კორპუსი, I სართული
ტელეფონი:  297 16 47
ელ. ფოსტა:  klomidze@nplg.gov.ge