დამატების თარიღი: 2012-10-17 14:56:54
დაკომპლექტების განყოფილება

 

 

განყოფილების უფროსი:  მანანა სვანიძე
მისამართი:  გუდიაშვილის ქ. 5, II კორპუსი, I სართული
ტელეფონი:  297 16 29
   297 16 30
ელ. ფოსტა:  msvanidze@nplg.gov.ge