დამატების თარიღი: 2012-10-17 14:57:41
კომპიუტერული ქსელების, ტექნიკისა და მომხმარებელთა ასისტირების განყოფილება

 

 

განყოფილების უფროსი:  არჩილ თაყნიაშვილი
მისამართი:  ფურცელაძის ქ. 11, IV კორპუსი, I სართული
ტელეფონი:  297 16 57
 297 16 56 
ელ. ფოსტა:  atakniashvili@nplg.gov.ge