დამატების თარიღი: 2012-10-17 15:04:15
დაცვისა და უსაფრთხოების განყოფილება

 

 

განყოფილების უფროსი:  დავით ვეკუა
მისამართი:  გუდიაშვილის ქ. 7, III კორპუსი, III სართული
ტელეფონი:  297-16-10
ელ. ფოსტა:  dvekua@nplg.gov.ge