დამატების თარიღი: 2012-10-17 15:04:42
პერიოდულ გამოცემათა დამუშავების განყოფილება

 

 

განყოფილების უფროსი:  ლია უჯმაჯურიძე
მისამართი:  გუდიაშვილის ქ. 5, I კორპუსი, I სართული
ტელეფონი:  297 16 36
 
ელ. ფოსტა:  ludjmadjuridze@nplg.gov.ge