დამატების თარიღი: 2013-07-31 12:57:46

ელექტრონული ჟურნალები და მონაცემთა ბაზები ეროვნული ბიბლიოთეკის ლოკალურ ქსელში:

 

 eLibrary - მსოფლიო ბანკის 2003 წელს შექმნილი ელექტრონული ბიბლიოთეკა  მოიცავს ამ ორგანიზაციის მიერ 2000 წლიდან გამოცემულ ყველა დოკუმენტს - წიგნებს, ჟურნალებს და კვლევით ნაშრომებს. ელექტრონული ბიბლიოთეკა მომხმარებელს სთავაზობს მასალას ისეთ თემებზე, როგორიცაა სოფლის მეურნეობა, განათლება, ენერგეტიკა, გარემოს დაცვა, მრეწველობა, მაკროეკონომიკა და ეკონომიკური ზრდა, სიღარიბის დაძლევა, კერძო სექტორის განვითარება და სხვ. 


საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიებზე გამომავალი გაზეთების
"რესპუბლიკა აბხაზიას" (2004-2015) და  "იუჟნაია ოსეტიას" (2006-2015) ელექტრონული არქივი. (დროებით გამორთულია) 

 

 

საბჭოთა პერიოდის ყველაზე დიდტირაჟიანი და პოპულარული, პროპაგანდის და აგიტაციის სფეროში უმნიშვნელოვანესი გაზეთების "პრავდის" და "იზვესტიას" ელექტრონული არქივი (დროებით გამორთულია)

 

 

 სტალინის ციფრული არქივი - http://www.stalindigitalarchive.com 2011 წელს ქრონოლოგიურად გაციფრული სტალინის პირადი ცხოვრების, მისი სამთავრობო საქმიანობისა და საერთაშორისო ურთიერთობების ამსახველი მასალები მოიცავს 40 000 დოკუმენტს.


საქართველოში გამომავალი პერიოდული გამოცემები ციფ
რული ბიბლიოთეკა "ივერიელიდან" ხელმისაწვდომი მხოლოდ ბიბლიოთეკის ლოკალურ ქსელში.

ყურადღება!

მონაცემთა ბაზები სრულად ხელმისაწვდომია მხოლოდ ეროვნულ ბიბლიოთეკის შენობაში. ამ ბაზებით მკითხველს შეუძლია ისარგებლოს ელექტრონული რესურსებით მომსახურების განყოფილებაში (III კორპ. I სართული) და ინგლისურენოვანი ლიტერატურის სამკითხველო დარბაზში (III კორპ. II სართული).