ელექტრონული ლექსიკონები
დამატების თარიღი: 2017-05-04 11:32:09

ბიბლიოვიკი - ეროვნული ბიბლიოთეკის ვიკი-ენციკლოპედია, რომელშიც თავმოყრილია ქართველი და უცხოელი ავტორების მიერ გამოცემული ენციკლოპედიური ხასიათის სამეცნიერო და სამეცნიერო-პოპულარული სტატიები.

ელექტრონული ლექსიკონი - წარმოდგენილია რამდენიმე სხვადასხვა ლექსიკონით: ფსევდონიმების ლექსიკონი, უცხო სიტყვათა განმარტებითი, ადამიანის უფლებათა, სამოქალაქო განათლების, ინგლისურ-ქართული, საკანონმდებლო ტერმინთა, საბიბლიოთეკო ტერმინთა, ხელოვნების, ქართულ სინონიმთა და სხვა ლექსიკონებს.

ენათმეცნიერების ინსტიტუტის ლექსიკონები - მოიცავს ა. ჩიქობავას სახელობის ენათმეცნიერების ინსტიტუტის მიერ გამოცემულ ლექსიკონებს.

სასკოლო ლექსიკონი - წარმოდგენილია სასკოლო პროგრამაში გამოყენებული ლიტერატურის ლექსიკონებით.

სასკოლო ლიტერატურა - აერთიანებს სასკოლო სახელმძღვანელოებში შესულ ნაწარმოებებს, აგრეთვე იმ ნაწარმოებებს და ლექსიკონებს, რომლებიც პირდაპირ ან ირიბად უკავშირდებიან სასკოლო განათლებას.

საქართველოს ისტორიულ ძეგლთა ბიბლიოგრაფიული ლექსიკონი - მომხმარებელს საშუალებას აძლევს მარტივად მოიძიოს მისთვის სასურველი ისტორიული ძეგლი ბეჭდურ გამოცემებში.

ქართველოლოგიური წიგნებისა და კრებულების ფოტომასალის აღწერილობა - (პიროვნებები, არქიტექტურული ძეგლები, ეთნოგრაფიული ნიმუშები, ხელნაწერები, ხედები, რუკები და სხვ.)