დამატების თარიღი: 2017-08-05 13:05:13

კონკურსანტთა საყურადღებოდ!

საქართველოს პარლამენტის ეროვნული ბიბლიოთეკის ღია კონკურსის მეორე ეტაპზე დაშვებულ კანდიდატთა სია და გასაუბრების ჩატარების გრაფიკ

გასაუბრება გაიმართება 2017 წლის 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 სექტემბერს გასაუბრების ჩატარების გრაფიკის შესაბამისად საქართველოს პარლამენტის ეროვნულ ბიბლიოთეკაში შემდეგ მისამართზე: ქ. თბილისი, ლადო გუდიაშვილის ქ. №7.

რეგისტრაციისათვის თან იქონიეთ პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტი (პირადობის მოწმობა ან პასპორტი).

______________________________________________________________________________________

განცხადება

ვაკანტური თანამდებობები

კონკურსის ჩატარების წესი

საკანონმდებლო აქტები

კონკურსთან დაკავშირებით შეკითხვების არსებობის შემთხვევაში დაგვიკავშირდით შემდეგ ტელეფონებზე:
(+995) 032 297 16 02-05 (123)
(+995) 032 297 16 02-05 (124)
 კადრების განყოფილება