დამატების თარიღი: 2019-03-18 12:23:24

კონკურსანტთა საყურადღებოდ!

 

განცხადება (20.05.2019) გამოცხადებული ვაკანსიის შესახებ

ვაკანსია

კონკურსის პროგრამა

კონკურსის ჩატარების წესი 

სამართლებრივი აქტები:

საქართველოს კონსტიტუცია

საქართველოს კანონი "საჯარო სამსახურის შესახებ"

საქართველოს კანონი "საქართველოს პარლამენტის ეროვნული ბიბლიოთეკის შესახებ"

საქართველოს კანონი "საბიბლიოთეკო საქმის შესახებ"

საქართველოს პარლამენტის ილია ჭავჭავაძის სახელობის ეროვნული ბიბლიოთეკის დებულება

კონკურსთან დაკავშირებით შეკითხვების არსებობის შემთხვევაში დაგვიკავშირდით შემდეგ ტელეფონებზე:

(+995) 032 297 16 02-05 (123)

(+995) 032 297 16 02-05 (124)

ადამიანური რესურსების მართვის განყოფილება