დამატების თარიღი: 2019-03-18 12:23:24

კონკურსანტთა საყურადღებოდ!

 

2019 წლის 20 მაისს საბილიოთეკო რესურსების დეპარტამენტის პერიოდულ გამოცემათა დამუშავების განყოფილების I კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტის ვაკანტურ თანამდებობებზე გამოცხადებული ღია კონკურსის მეორე ეტაპი (გასაუბრება) გაიმართება მიმდინარე წლის 17, 18, 19, 20, 21 ივნისს გასაუბრების გრაფიკის შესაბამისად.

გასაუბრების გრაფიკი

გასაუბრებაზე კონკურსანტებმა თან უნდა იქონიონ პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტი.

_______________________________________________________________________________

განცხადება (20.05.2019) გამოცხადებული ვაკანსიის შესახებ

ვაკანსია

კონკურსის პროგრამა

კონკურსის ჩატარების წესი 

სამართლებრივი აქტები:

საქართველოს კონსტიტუცია

საქართველოს კანონი "საჯარო სამსახურის შესახებ"

საქართველოს კანონი "საქართველოს პარლამენტის ეროვნული ბიბლიოთეკის შესახებ"

საქართველოს კანონი "საბიბლიოთეკო საქმის შესახებ"

საქართველოს პარლამენტის ილია ჭავჭავაძის სახელობის ეროვნული ბიბლიოთეკის დებულება

კონკურსთან დაკავშირებით შეკითხვების არსებობის შემთხვევაში დაგვიკავშირდით შემდეგ ტელეფონებზე:

(+995) 032 297 16 02-05 (123)

(+995) 032 297 16 02-05 (124)

ადამიანური რესურსების მართვის განყოფილება