დამატების თარიღი: 2012-10-02 13:05:15

ციფრული ბიბლიოთეკა და კოლექციები:

ციფრული ბიბლიოთეკა "ივერიელი" მომხმარებელს სთავაზობს საქართველოს პარლამენტის ეროვნული ბიბლიოთეკაში დაცული წიგნების, ჟურნალების, გაზეთების, ნოტების, აუდიო მასალების, ფოტოების და სხვა იშვიათი გამოცემების ელექტრონულ ასლებს სხვადასხვა ფორმატში (Adobe PDF, JPEG, MPEG Audio). აქვე შეგიძლიათ გაეცნოთ ეროვნულ დისერტაციებს და ავტორეფერატებს.

მ. მამარდაშვილის სახელობის ციფრული კოლექციები მოიცავს ქართული კლასიკური ლიტერატურის ყველა ცნობილი წარმომადგენლის ნაწარმოებების ტექსტებს. აქვეა გამოცემების სრული ტექსტები სამოქალაქო განათლებაზე, ეკონომიკაზე, სამართალზე და სხვ.

ქართული პრესის ელექტრონული არქივი - ქართულ გაზეთებში გამოქვეყნებული სტატიების სრული ტექსტები.