დამატების თარიღი: 2012-10-12 13:04:46
საქართველოს ეროვნული ბიბლიოგრაფიის სტატისტიკა

საქართველოს ეროვნული ბიბლიოგრაფიის სტატისტიკა. 2009 წელი
საქართველოს ეროვნული ბიბლიოგრაფიის სტატისტიკა. წიგნები 2009 წელი 21 KB
საქართველოს ეროვნული ბიბლიოგრაფიის სტატისტიკა. ჟურნალები თემატიკისა და მიზნობრივი დანიშნულების მიხედვით. 2009 წელი 51 KB
საქართველოს ეროვნული ბიბლიოგრაფიის სტატისტიკა. ჟურნალები გამოცემათა სიხშირის მიხედვით. 2009 წელი 40 KB
საქართველოს ეროვნული ბიბლიოგრაფიის სტატისტიკა. გაზეთების თემატიკა და ტირაჟი. 2009 წელი 56 KB
საქართველოს ეროვნული ბიბლიოგრაფიის სტატისტიკა. გაზეთები მიზნობრივი დანიშნულების, გამოცემის ტიპისა და სიხშირის მიხედვით. 2009 წ. 102 KB

 

საქართველოს ეროვნული ბიბლიოგრაფიის სტატისტიკა. 2006–2008 წლები 
საქართველოს ეროვნული ბიბლიოგრაფიის სტატისტიკა. წიგნების, ჟურნალების, გაზეთის გამოცემები 2006–2008წწ.     45 KB 
საქართველოს ეროვნული ბიბლიოგრაფიის სტატისტიკა. წიგნები. სათაურების რაოდენობა საგნობრივი ჯგუფების მიხედვით. 2007 წელი
    328 KB 
საქართველოს ეროვნული ბიბლიოგრაფიის სტატისტიკა. წიგნები. სათაურების რაოდენობა საგნობრივი ჯგუფების მიხედვით. 2006 წელი
     224 KB 
საქართველოს ეროვნული ბიბლიოგრაფიის სტატისტიკა. ჟურნალები 2006–2008წწ.
    47 KB 
საქართველოს ეროვნული ბიბლიოგრაფიის სტატისტიკა. ჟურნალების გამოცემის ტიპები
    46 KB 
საქართველოს ეროვნული ბიბლიოგრაფიის სტატისტიკა. ჟურნალები. გამოცემის ენა
    219 KB 
საქართველოს ეროვნული ბიბლიოგრაფიის სტატისტიკა. გაზეთები 2006–2008წწ.
    254 KB 
საქართველოს ეროვნული ბიბლიოგრაფიის სტატისტიკა. გაზეთების გავრცელების არეალი     73 KB 
საქართველოს ეროვნული ბიბლიოგრაფიის სტატისტიკა. გაზეთების თემატიკა    79 KB