დამატების თარიღი: 2012-10-17 14:26:54
კანცელარიის განყოფილება

 

 

განყოფილების უფროსი:  მზია ბრეგვაძე
მისამართი:  გუდიაშვილის ქ. 5, II კორპუსი, I სართული
ტელეფონი:  297 16 33
ელ. ფოსტა:  mbregvadze@nplg.gov.ge