დამატების თარიღი: 2012-10-17 14:27:16

 

გამომცემლობის განყოფილება

 

 

განყოფილების უფროსი:  ლილი საყვარელიძე
მისამართი:  გუდიაშვილის ქ. 7, III კორპუსი, I სართული
ტელეფონი:  297 16 (02-08)
ელ. ფოსტა:  lsakvarelidze@nplg.gov.ge