დამატების თარიღი: 2012-10-17 14:28:52
იშვიათ გამოცემათა განყოფილება

 

 

განყოფილების უფროსი:  შორენა ოსიპოვა
მისამართი:  გუდიაშვილის ქ. 5, I კორპუსი, II სართული
ტელეფონი:  297 16 40
ელ. ფოსტა:  shosipova@nplg.gov.ge