დამატების თარიღი: 2012-10-17 14:30:05

სამკითხველო დარბაზების მომსახურეობის განყოფილება

 

 

განყოფილების უფროსი:  ლამარა ქველიძე
მისამართი:  გუდიაშვილის ქ. 5, II კორპუსი, II სართული
ტელეფონი:  297 16 43
ელ. ფოსტა:  lkvelidze@nplg.gov.ge