საჯარო ლექცია "გერმანული მოდერნიზმი"
დამატების თარიღი: 2012-10-16 15:54:00

 

გერმანული ლიტერატურისადმი მიძღვნილი სალექციო კურსი, რომელსაც ეროვნული ბიბლიოთეკა და ჰუმბოლტის სამკითხველო დარბაზი ახორციელებს, გრძელდება.

 

16 ოქტომბერს, 18:00 საათზე საქართველოს პარლამენტის ეროვნული ბიბლიოთეკის საკონფერენციო დარბაზში ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ასოციირებულმა პროფესორმა კოკა ბრეგაძემ წაიკითხა საჯარო ლექცია "გერმანული მოდერნიზმი".

 

მომხსენებელმა მიმოიხილა შემდეგი საკითხები:

 

1. "მოდერნიზმის" ცნება დეფინიციისათვის (კულტუროლოგიური და ლიტერატურათმცოდნეობითი ასპექტები);

2. გერმანული მოდერნიზმის ფილოსოფიური საფუძვლები (შოპენჰაუერი, კირკეგორი, ნიცშე);

3. გერმანული მოდერნიზმი - ისტორიული ექსკურსი: პერიოდიზაცია, მიმდინარეობები, წარმომადგენლები, საეტაპო თხზულებანი;

4. გერმანული მოდერნიზმი - თ. მანი, ჰ. ჰესე, ფრ. კაფკა, რ. მუზილი, ჰ. ბროხი.