სამოქალაქო საზოგადოების ციფრულ კოლექციას დაემატა ლია კარიჭაშვილის "ვეფხისტყაოსანი და პოსტმოდერნიზმი"
დამატების თარიღი: 2012-11-14 12:59:00

წიგნში თავმოყრილია ნაშრომები ძველი ქართული ლიტერატურისა და, კერძოდ, რუსთველოლოგიის საკითხებზე; განკუთვნილია სპეციალისტების, პედაგოგების, სტუდენტებისა და ქართული ლიტერატურით დაინტერესებულ მკითხველთა ფართო წრისთვის.

 

 

 

გამოცემა იხილეთ ვებ გვერდზე