ციფრულ ბიბლიოთეკას "მამარდაშვილი", დაემატა წიგნები
დამატების თარიღი: 2012-11-27 10:51:00

წიგნში "ფილოსოფია და ცხოვრება" შესულია მე-20 საუკუნის გამოჩენილი ქართველი ფილოსოფოსის – ზურაბ კაკაბაძის (1926-1982) ნაშრომი – „ფილოსოფია და ცხოვრება“ და მისი უკანასკნელი წერილი – „ბუნების დაცვის ერთი უცნობი ასპექტის შესახებ“.

"საქართველოს ჯანმრთელობის დაცვის 2011-2015 წწ. სახელმწიფო სტრატეგია" – ამ კვლევის მიზანს შეადგენდა 2009 წელის საკანონმდებლო ცვლილებების ზეგავლენის შესწავლა მედიკამენტთა ხელმისაწვდომობაზე და ფასზე საქართველოში.

გამოცემები შეგიძლიათ იხილოთ ვებ გვერდზე