აკადემიური თავისუფალი წვდომის რეპოზიტორიუმების კატალოგში OpenDOAR რეგისტრირებულია ციფრული ბიბლიოთეკა "ივერიელი" და ბეჭდური არქივისა და დისერტაციების ციფრული კოლექცია
დამატების თარიღი: 2012-07-13 11:18:00

აკადემიური თავისუფალი წვდომის რეპოზიტორიუმების კატალოგში OpenDOAR რეგისტრირებულია ციფრული ბიბლიოთეკა "ივერიელი" და ბეჭდური არქივისა და დისერტაციების ციფრული კოლექცია.

The Directory of Open Access Repositories - OpenDOAR
არის აკადემიური თავისუფალი წვდომის რეპოზიტორიუმების კატალოგი. OpenDOAR-ში რეგისტრირებული ყოველი რეპოზიტორიუმი მოწმდება და გადის ხარისხის კონტროლს. გაცნობებთ რომ OpenDOAR-ში უკვე რეგისტრირებულია საქართველოს პარლამენტის ეროვნულ ბიბლიოთეკაში შექმნილი 2 რეპოზიტორიუმი: ციფრული ბიბლიოთეკა "ივერიელი" და ბეჭდური არქივისა და დისერტაციების ციფრული კოლექცია. ამ ორი რეპოზიტორიუმით საქართველო პირველად დაფიქსირდა აკადემიური თავისუფალი წვდომის რეპოზიტორიუმების კატალოგში.