საჯარო მოხსენება-დისკუსია "საქართველოს საარჩევნო სისტემა" ეროვნულ ბიბლიოთეკაში
დამატების თარიღი: 2012-09-15 13:16:00

ექსპერტმა გიორგი მშვენიერაძემ მიმოიხილა არჩევნების როლი დემოკრატიულ სახელმწიფოში. ძირითადი სადისკუსიო საკითხები იყო: საქართველოს საარჩევნო სისტემა, სამართლიანი და თავისუფალი არჩევნების ცნება; მაჟორიტარული, პროპორციული და შერეული საარჩევნო სისტემების არსი.