სამოქალაქო საზოგადოების ქართული პერიოდული გამოცემების ციფრულ კოლექციას დაემატა ახალი მასალები
დამატების თარიღი: 2012-06-04 15:07:00

სამოქალაქო საზოგადოების ქართული პერიოდული გამოცემების ციფრულ კოლექციას დაემატა ახალი მასალები

 1. ცხელი შოკოლადი №39 -  /შორენა შავერდაშვილი/. - [თბ.] 2008 - ივნისი
 2. ცხელი შოკოლადი №40 -  /შორენა შავერდაშვილი/. - [თბ.] 2008 - ივლისი
 3. კულტურათაშორისი კომუნიკაციები №15 - /საერთაშორისო სამეცნიერო-პერიოდული გამოცემა/ - თბ. 2011
 4. ტაბულა №85  /მთ. რედ.: თამარ ჩერგოლეიშვილი/. - [თბ.]. - 2012 | 30 იანვარი - 5 თებერვალი
 5. ტაბულა №86 - /მთ. რედ.: თამარ ჩერგოლეიშვილი/. - [თბ.]. -  2012 | 6 -12 თებერვალი
 6. ტაბულა №87 - /მთ. რედ.: თამარ ჩერგოლეიშვილი/. - [თბ.]. -  2012|13 -19 თებერვალი
 7. ტაბულა №88 - /მთ. რედ.: თამარ ჩერგოლეიშვილი/. - [თბ.]. - 2012 | 20 - 26 თებერვალი
 8. ტაბულა №89 - /მთ. რედ.: თამარ ჩერგოლეიშვილი/. - [თბ.]. - 2012 | 27 თებერვალი - 4 მარტი
 9. ტაბულა №90 - /მთ. რედ.: თამარ ჩერგოლეიშვილი/. - [თბ.]. - 2012 | 5 - 11 მარტი
 10. ტაბულა №91 - /მთ. რედ.: თამარ ჩერგოლეიშვილი/. - [თბ.]. -  2012 | 12 - 18 მარტი
 11. ტაბულა №92 - /მთ. რედ.: თამარ ჩერგოლეიშვილი/. - [თბ.]. -  2012 | 19 - 25 მარტი
 12. ტაბულა №93 - /მთ. რედ.: თამარ ჩერგოლეიშვილი/. - [თბ.]. -  2012 | 26 მარტი - 1 აპრილი