გიორგი გეხტმანის სახელობის საცნობარო-ბიბლიოგრაფიული განყოფილების სამკითხველო დარბაზი

განლაგება: III კორპ. 0 სართული
ადგილები: 25 სამკითხველო ადგილი ტელ.: 2 97 16 02 (144)
სამუშ. საათები: 9:30 - 20:00, ყოველდღე
მომსახურება:

- საცნობო-ენციკლოპედიური ხასიათის ლიტერატურა
- მიმდინარე პერიოდული გამოცემები
- ელექტრონული კატალოგი
- კანონების მონაცემთა ბაზა (CD,USB)
- Wi-Fi - უკაბელო ინტერნეტი

შეზღუდვები: არ ემსახურება მკითხველს სხვა განყოფილებათა სპეციალიზებული 
ფონდით