ბრძანება ეროვნულ ბიბლიოთეკაში სამოქალაქო თავდაცვის ორგანოების შექმნის შესახებ

მიმაგრებული დოკუმენტები

 სამოქალაქო თავდაცვის ორგანოების შექმნისა და ამ ორგანოთა შემადგენლობის დამტკიცების შესახებ