ყირგიზეთის რესპუბლიკის ეროვნული ბიბლიოთეკა
დამატების თარიღი: 2012-10-04 15:10:00


შეთანხმება პარტნიორობასა და თანამშრომლობის შესახებ


2006 წელს დაიდო შეთანხმება პარტნიორობასა და თანამშრომლობის შესახებ საქართველოს პარლამენტის ილია ჭავჭავაძის სახელობის ეროვნულ ბიბლიოთეკასა და ყირგიზეთის რესპუბლიკის ეროვნულ ბიბლიოთეკას შორის. მოცემული შეთანხმების მიზანია - ეროვნული ბიბლიოთეკების პოტენციალის გამოყენება საბიბლიოთეკო საქმის, მეცნიერების, კულტურისა და განათლების განვითარების, საქართველოსა და ყირგიზეთის ერთიანი საინფორმაციო სივრცის შექმნისა და მხარდაჭერისათვის.