რუსეთის სახელმწიფო საჯარო ისტორიული ბიბლიოთეკა
დამატების თარიღი: 2012-10-04 15:21:00

შეთანხმება პარტნიორობასა და თანამშრომლობის შესახებ


2006 წელს დაიდო შეთანხმება პარტნიორობასა და თანამშრომლობის შესახებ საქართველოს პარლამენტის ილია ჭავჭავაძის სახელობის ეროვნულ ბიბლიოთეკასა და რუსეთის სახელმწიფო საჯარო ისტორიულ ბიბლიოთეკას შორის. მოცემული შეთანხმების მიზანია - ეროვნული ბიბლიოთეკების პოტენციალის გამოყენება საბიბლიოთეკო საქმის, მეცნიერების, კულტურისა და განათლების განვითარების, საქართველოსა და რუსეთის ერთიანი საინფორმაციო სივრცის შექმნისა და მხარდაჭერისათვის.