ფოტოების აღწერილობა
ქართველოლოგიური წიგნებისა და კრებულების ფოტომასალის (პიროვნებები, არქიტექტურული ძეგლები, ეთნოგრაფიული ნიმუშები, ხელნაწერები, ხედები, რუკები და სხვა) აღწერილობა

საწყისი | ძებნა | ბოლო განმარტება | მოგვწერეთ | შესვლა


<< თავიდან

ზაგიუ-ყარანგოზიშვილი ნიკოლოზ მიხეილის ძე (1866-1953 წწ., გენერალ-მაიორი, სამხედრო სასწავლებლის ხელმძღვანელი)

1.დოლიძე ლ. გენერლები საქართველოდან.-თბ.,2003.-გვ.57,193. 2.Тифлисское великого князя Михаила Николаевича военное училище.-(Тфл.,Б. г.). 3.Гогитидзе М. Военная элита Кавказа.-кн.1: Генералы и адмиралы Грузии.-Тб.,2007.-с.134.
 
 საქართველოს პარლამენტის ეროვნული ბიბლიოთეკა